Ergodílna

 

Zde se vyyrábějí mýdla, svíčky, maluje se na textil, sklo a porcelán. Klienti se učí vařit, pracovat na zahradě a pomáhají s drobnými opravami v budově. Cílem těchto činností je snaha o dosažení co nejvyšší možné soběstačnosti. Naše výrobky můžete zakoupit kterýkoli všední den přímo v dílně nebo na akcích, které jsou uvedeny v sekci "Kde si můžete zakoupit naše výrobky"

 

Všichni společně se účastníme různých kulturních a společenských akcí, některé si sami pořádáme. Často se u nás najde příležitost něco oslavit.