O nás 

Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru byla zřízena v roce 2002 občanským sdružením Sluneční zahrada a Integračním centrem Zahrada. Je alternativou ústavů sociální péče pro osoby s kombinovaným postižením a je určena dospívajícím klientům, kteří opouštějí denní stacionáře pro děti. Smyslem chráněné dílny je mimo jiné postupné začleňování lidí s mentálním a kombinovaným postižením do většinové společnosti a nikoliv jejich segregace, která většinou nastává s nástupem do ÚSP. Umožňujeme dospívajícím lidem s postižením pracovní  uplatnění a samostatný výdělek, což velice výrazně ovlivňuje jejich sebevědomí a sebeúctu.

 

Jsme členem asociace poskytovatelů sociálních služeb. www.apsscr.cz

 

Společně se spolkem Hendaver, z. s., jehož členem jsou právě i klienti Chráněné dílny svatý Prokop u červeného javoru pořádáme každoročně filmový festival MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL www.mentalpower.cz

 

 

 

 

Napsali o nás

článek o nás

30.11.2010 12:43
  Mental Power – síla, která boří bariéry Mentální a kombinované postižení vyřazovalo po dlouhá léta statisíce lidí z běžného života. Je pozoruhodné, že i v dnešní svobodomyslné době zůstává diskuse a kontakt s těmito lidmi tabu. Díky Mental Power Prague film festivalu se teď vše mění a ze zakřiknutých a odstrkovaných jsou hvězdy. Život lidí s mentálním postižením neslibuje podle odborníků mnoho kvality. Barbora Smítalová se narodila s diagnózou mentální retardace. Její vyhlídky nebyly tím pádem nijak valné. Odborníci ji zařadili mezi tzv. nevzdělavatelné a doporučili její matce ústav...