Další, již druhé ozvěny MPPFF proběhly 17/9, tentokrát v Mladé Boleslavy

21.09.2011 13:22

Akce se konala  17. 9. 2011 od 10.00 v zahradě Centra 83 (za bývalou dětskou nemocnicí) v Mladé Boleslavi. Cílem festivalu bylo představit publiku umělce s handicapem a umělce ze skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Festival NARUBY nabídnul bohatou hudební produkci, vystoupila mimo jiné Iva Bittová, Allstar Refjúdží Band, Lačo Dživipen, Durmančiny Bylinky nebo Trio Makabara. Návštěvníci festivalu měli dále mít možnost shlédnout divadelní vystoupení v podání Divadla bez hranic a dalších souborů. V rámci filmové projekce proběhly na Festivalu NARUBY ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power Prague Film Festival, který představuje snímky (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Překvapením Ozvěn byl nejen zájem publika, ale i jejich obeznámenost s Mental Power Festivalem. Nemálo lidí znalo festival a promítané filmy dokonce z televize!